Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Algemene informatie

Grote rampen zoals de brand op het vliegveld van Düsseldorf en dichter bij huis de tragedies in Enschede en Volendam hebben de noodzaak van functiebehoud van geïnstalleerde materialen - en dan in het bijzonder kabelsystemen - overduidelijk aangetoond.

Er komen steeds meer wettelijke eisen en regels die functiebehoud van kabels en de daarbij behorende bevestigingssystemen verplicht voorschrijven in openbare ruimtes als onder andere ziekenhuizen, bibliotheken, zorginstellingen en musea. Kortom, die gebouwen waar veel mensen samenkomen.

In de brandbeveiligingsregelgeving wordt van veel transmissiewegen geëist dat zij functiebehoud hebben. Een transmissieweg is daarbij gedefiniëerd als een fysieke verbinding, welke dient voor de overdracht van informatie en/of energie. Afhankelijk van de toepassing van de transmissieweg is functiebehoud vereist gedurende 30, 60 of 90 minuten.

Het doel van functiebehoud is dat er bij brand geen aangesloten componenten uitvallen door kortsluiting of onderbreking van de transmissieweg gedurende minimaal de voorgeschreven tijd.

Daarnaast worden echter ook eisen gesteld met betrekking tot het functiebehoud voor signaalkabels en voor kabels bestemd voor de overdracht van energie. Dit speelt vooral bij installaties welke ten behoeve van de inzet van de brandweer in een gebouw worden aangebracht.

"Hieronder vallen installaties zoals brandweerliften, hoge druk blusinstallaties, rook- en warmteafvoerinstallaties, overdrukinstallaties, blusinstallaties en dergelijke", aldus Jurgen Verhoeven, productmanager bij Würth Nederland B.V.

Gecertificeerde verankeringssystemen en bebeugelingen

Ook Würth onderkent het feit dat functiebehoud van bevestigingsmaterialen letterlijk en figuurlijk van levensbelang is. Verhoeven: 'Inmiddels hebben wij dan ook een compleet programma ontwikkeld van gecertificeerde verankeringssystemen en bebeugelingen. Alle producten die Würth heeft ontwikkeld in het kader van functiebehoud,

zijn getest op onder andere brandwerendheid conform de Duitse normering DIN 4102 deel 12 en de Nederlandse Praktijk Richtlijnen NPR 2576. Door te voldoen aan die normering is daarmee de kwaliteitsgarantie voor functiebehoud voor de volle honderd procent verzekerd.

Nadere informatie

Nadere informatie over bevestigingsmaterialen met functiebehoud is te verkrijgen bij Würth Nederland. U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met onze afdeling Product:

Telefoonnummer: 073 - 6291530

E-mail: product@wurth.nl