Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Persoonlijke Beschermingsmiddelen en de Arbowet

PBM

Bij veel werkzaamheden heb je te maken met het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals beschermende kleding en bescherming voor je gezicht, hoofd, ogen en voeten. Volgens de Arbowet is je werkgever verplicht PBM’s aan je te verstrekken en als werknemer heb je de plicht deze te dragen. Maar hoe zit dat nu precies?

Wanneer is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht?

In eerste instantie stelt de Arbowet dat de werkgever het werk zodanig moet organiseren dat er geen nadelige invloed is op de veiligheid en gezondheid van de werknemer. Dus zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Dit is vaak niet mogelijk, werk is nu eenmaal vaak niet 100% veilig. Denk maar aan werken op de bouw en aan de risico’s die hierbij komen kijken. De werkgever moet deze risico’s en gevaren zoveel mogelijk bij de bron voorkomen of beperken. Ook dit is vaak niet compleet te realiseren. Je werkgever kan bijvoorbeeld niet het risico wegnemen dat een dak hoog is (en daarmee het risico op vallen van dit dak). Daarom moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen aan de werknemer. In het geval van valgevaar is dit bijvoorbeeld valbeveiliging.

helm

Wat zijn de plichten van de werkgever rondom PBM’s?

De werkgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarnaast is de werkgever verplicht instructies te geven zodat je weet hoe je de PBM’s moet gebruiken. Ook is hij verplicht toe te zien of de PBM’s op de juiste manier worden gebruikt. In de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) moet de werkgever de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen beschrijven. Dit is een systematisch onderzoek naar de mogelijke risico’s van hert welzijn, gezondheid en veiligheid van medewerkers.

De werkgever:

  • Verstrekt de benodigde PBM’s gratis aan zijn werknemers.
  • Geeft de voorlichting en instructies over het juist gebruik en onderhoud van de PBM’s.
  • Geeft aan in welke situaties PBM’s gebruikt moeten worden.
  • Houdt toezicht op het juiste gebruik van PBM’s.
  • Maakt afspraken met zijn werknemers over onderhoud en vervanging van de PBM’s.

Wat zijn mijn plichten als werknemer rondom PBM’s?

Veilig werken is niet alleen de verantwoordelijkheid van de werkgever. Van de werknemer zelf wordt ook het een en ander verwacht. Hij is verplicht de PBM’s op de juiste manier te gebruiken en te onderhouden. En onthoudt: persoonlijke beschermingsmiddelen voorkomen geen ongevallen, ze kunnen alleen de gevolgen van een onverhoopt ongeval beperken.

De werknemer is verplicht:

  • De door de werkgever verstrekte PBM’s te gebruiken.
  • Deel te nemen aan voorlichting en instructie over het gebruik van de PBM’s.
  • De PBM’s op de juiste manier te onderhouden en op te bewaren.
  • Te controleren of een CE markering aanwezig is en of de PBM’s nog in goede staat verkeren.

Wat voor soort persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er?

Ademhalingsbescherming

Lucht op de werkvloer is vaak vervuild met gevaarlijke (giftige) stoffen waardoor het nodig is om ademhalingsbescherming te dragen. Ademmaskers, half gelaat- of volgelaatmaskers filteren de lucht zodat je geen vervuilde lucht binnenkrijgt.

Beschermende kleding

Beschermende kleding, zoals een veiligheidsoveral biedt bescherming tegen deeltjes, stof en spattende vloeistoffen. Reflecterende kleding zorgt er ten slotte voor dat je in alle weersomstandigheden goed zichtbaar bent.

Gehoorbescherming

Boven de 80 decibel is geluid schadelijk voor het gehoor en moet een werknemer zijn werkgevers gehoorbescherming geven. Er zijn verschillende soorten gehoorbescherming: voor over het oor zijn er oorkappen en voor in het oor bestaan er oordoppen of otoplastieken.

Gelaatbescherming

Soms is het nodig om het complete gelaat te beschermen, bijvoorbeeld bij slijp- en snijwerk, en tegen druppelende of spattende vloeistoffen. Een gelaatscherm of laskap biedt dan uitkomst.

Handbescherming

Met beschermende handschoenen kun je je handen beschermen tegen snijden, branden en tegen kou. De collectie van Würth bestaat uit beschermende handschoenen die variëren in schuur-, snij-, scheur- en perforatieweerstand.

Hoofdbescherming

Om je hoofd te beschermen tegen vallende objecten of stoten draag je een veiligheidshelm. In de bouw, op werkplekken waar met hijskranen wordt gewerkt en in productiebedrijven is het dragen van een veiligheidshelm verplicht. Zo bestaan er ook speciale veiligheidshelmen voor elektriciens en voor werken op hoogte.

Oogbescherming

Zonder veiligheidsbril kan het erg gevaarlijk zijn op de werkvloer. Denk aan rondvliegende splinters, vonken en stof. Bij veel werkzaamheden is een veiligheidsbril onmisbaar voor de ogen. Würth heeft verschillende soorten veiligheidsbrillen, van sportieve brillen tot ruimzicht brillen en veiligheidsbrillen op sterkte.

Voetbescherming

Veiligheidsschoenen zijn bij veel productiewerk onmisbaar in het beschermen van de voeten. Veiligheidsschoenen bestaan in verschillende veiligheidscategorieën: S1, S2 en S3.

Valbeveiliging

Vallen is extra riskant bij werkzaamheden op 2,50 meter of hoger. Dat is dan ook de grens voor het verplicht gebruik van valbeveiligingsmiddelen. Bescherm jezelf met een veiligheidsharnas en daarbij behorend opvangsysteem.

Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving over persoonlijke beschermingsmiddelen is te vinden in de Arbowet en het Arbobesluit:

Arbowet: artikel 5, 6 en 11
Arbobesluit: artikel 8.1 t/m 8.3