disclaimer

Würth Nederland B.V., statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch, ingeschreven bij de K.v.K. te 's-Hertogenbosch onder nummer 16022421.
BTW nummer:NL001517478B01.
BNP Paribas : NL08BNPA0227740971 (BNPANL2A)

Adresgegevens

Hoofdkantoor Würth Nederland B.V.
Het Sterrenbeeld 35
5215 MK 's-Hertogenbosch
Postbus 344
5201 AH 's-Hertogenbosch

Tel.: .+31 (0)73-629 19 11
Fax.: +31 (0)73-629 19 22
Website: www.wurth.nl
E-mail: info@wurth.nl

Directie:

Dhr. Oliver Kühl, directeur
Dhr. Moritz Schwarz, directeur

Würth Nederland B.V. stelt de inhoud van deze website met grote zorgvuldigheid samen en zorgt ervoor dat deze actueel blijft. De informatie op de website dient niettemin enkel als niet bindende algemene informatie en kan op geen enkele wijze gedetailleerde individuele raadpleging vervangen.

Würth Nederland B.V. kan geen garantie geven voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie
op deze website of de storingsvrije toegang garanderen. Ook bij verwijzingen (links) vanaf de website van of naar derden neemt Würth Nederland B.V. geen enkele verantwoording betreft de inhoud van de gelinkte sites.

Door de website van Würth Nederland B.V. te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Voor het aanbod van derden kunnen afwijkende regels gelden, voornamelijk met betrekking tot de gegevensbescherming.
Würth Nederland B.V. sluit zijn aansprakelijkheid uit in diens aanbiedingen en prestaties.

Verder sluit Würth Nederland B.V. zijn aansprakelijkheid betreffende de dienstverlening, in het bijzonder het downloaden van bestanden, die door Würth Nederland B.V. worden aangeboden, uit voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Gegevensbescherming
Alle op de Würth Nederland B.V. website verworven persoonsgegevens zijn uitsluitend bedoeld voor het aanbieden van individuele steun, het overbrengen van productinformatie of het overbrengen van speciale serviceaanbiedingen. Nimmer zullen uw gegevens verhandeld of doorgegeven worden aan derden.
Würth Nederland B.V. verzekert u dat uw gegevens volgens de geldende wettelijke gegevensveiligheid verordening vertrouwelijk worden behandeld.

© Würth Nederland B.V.
Alle rechten voorbehouden. Teksten, afbeeldingen, grafieken, animaties, downloads en video’s van de Würth Nederland B.V. website zijn net als de lay-out van de Würth Nederland B.V. website beschermt met auteursrechten en andere beschermingsrechten.

De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doelen gekopieerd, verspreid, veranderd of toegankelijk gemaakt worden voor derden omdat de Würth Nederland B.V. website afbeeldingen bevat die van eigen onderwerp/fotografie zijn en deze zijn met auteursrecht beschermd.

Als gebruiker van de website zal u Würth Nederland B.V., diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Vragen?
Neem contact met ons op >