Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Brandwerend maken van gebouwen: waarom is dit nodig?

Brandwerend maken van gebouwen: waarom is dit nodig?

Het komt helaas nog vaak voor: een brand in een gebouw die zich zo snel uitbreid dat er vaak geen redden meer aan is en de brand zelfs slachtoffers maakt. Het is dan slecht gesteld met de brandwerendheid van het gebouw.

De brand die in juni 2017 ontstond in een flatgebouw van Londen is hier een goed voorbeeld van. De brand ontstond op de tweede verdieping en kreeg binnen korte tijd alle verdiepingen van het gebouw in zijn greep. Er zijn minstens zes doden en meer dan zeventig gewonden gevallen bij de brand.

Geen brandveilige verbindingen en isolatiepanelen

De brand ontstond door kortsluiting in een koelkast in een appartement op de vierde verdieping. Vanaf de bron klommen de vlammen omhoog. De isolatiepanelen waren niet brandwerend en hielpen de vuurzee naar de top van de toren. Maar ook intern heeft het vuur zich snel verspreid. Dit zou kunnen komen door fouten in de verbindingen en de brandveiligheid hiervan. (Bron: NRC, 15 juni 2017)

Brand flat Londen

Vertragen van brand door brandwerende constructies

Het is daarom van belang dat de constructie van een gebouw voldoende brandwerend is, om zo snelle verspreiding zoals in Londen te kunnen voorkomen. In Nederland bestaat er een Bouwbesluit die diverse eisen stelt aan de brandwerendheid van de hoofddraagconstructies van gebouwen. Zo moet de kans op een snelle uitbreiding van brand voldoende worden beperkt. Door de aangebrachte brandscheidingen moet de brand zodanig worden vertraagd dat veilig vluchten mogelijk is.

Bouwbesluit voor gebouwen

Zowel voor utiliteitsgebouwen (kantoren, bedrijfsgebouwen, winkels, scholen) als woongebouwen geeft het Bouwbesluit eisen voor veiligheid. De eisen voor de brandwerendheid van hoofddraagconstructies van utiliteitsgebouwen zijn afhankelijk van gebruiksfunctie en gebouwhoogte. Hoe hoger het gebouw, hoe hoger de eisen. De eisen gaan steeds met 30 minuten omhoog bij de 5 en 13 m hoogtegrens (Bouwbesluit 2012 afdeling 2.10). Voor meer informatie over het Bouwbesluit en de eisen: www.bouwbesluitonline.nl

Brandwerend maken met systemen van Würth

Würth heeft verschillende brandwerende systemen voor gebouwen in het programma. Deze systemen zijn geschikt voor de meest voorkomende doorvoersituaties om eventuele brand in gebouwen te kunnen vertragen en beheersen. Dit geeft meer tijd om te kunnen vluchten uit het gebouw bij een brand en verkleint de kans op dodelijke slachtoffers.

De brandwerende systemen van Würth bestaan uit systemen voor kabels, niet brandbare leidingen, brandbare leidingen en voegafdichtingen. Wij bieden diverse brandwerende producten aan zoals stenen, pluggen en chemische producten. Alle brandwerende systemen van Würth zijn voorzien van Europese goedkeuringen (ETA). Bekijk alle brandwerende systemen in de brochure.