Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

WIK

Werkplekinstructiekaart

Als je chemisch-technische producten gebruikt, deze verwerkt en/of opslaat, heb je te maken met het beheer van gevaarlijke stoffen. Bedrijven hebben te maken met een toenemend aantal wettelijke verplichtingen en eisen op het gebied van gevaarlijke stoffen en milieubeheer.

Als werkgever ben je verplicht om het Veiligheidsinformatieblad (VIB) te vertalen in een Werkplekinstructiekaart (WIK), speciaal voor werknemers die met gevaarlijke stoffen gaan werken. Deze veiligheidsinformatiebladen en werkplekinstructiekaarten zijn voor alle Würth producten te downloaden in ISI!! Gevaarstofmanagement .

De werkplekinstructiekaart (WIK) van remmenreiniger

WIK's zijn niet in ieder bedrijf hetzelfde, omdat ze door de werkgevers zelf worden gemaakt. Wel zijn er een aantal richtlijnen en algemene punten wat er op een WIK te zien is:

  • Risico's van het product
  • Risicovermindering
  • EHBO - Informatie
  • De manier van schoonmaken na het lekken of morsen van het product
  • De manier hoe het product moet worden opgeslagen
  • Beschermingsmiddelen die eventueel nodig zijn bij gebruik van het product

Hieronder zie je een Werkplekinstructiekaart van een remmenreiniger.

Hoe maak ik een WIK?