Gevaarlijke stoffen op het werk: hoe beheers je de risico’s?

Gevaarlijke stoffen beheren

In veel bedrijven werken medewerkers met gevaarlijke stoffen. De risico's worden vaak onderschat of men is zelfs niet bekend met het feit dat er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Blootstelling aan bepaalde gevaarlijke stoffen kan namelijk erg gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de risico’s te beheersen rondom het werken met gevaarlijke stoffen.

Welke stoffen zijn gevaarlijk?

Eerst is het belangrijk om te weten welke stoffen ‘gevaarlijk’ zijn. Dit zijn er meer dan je denkt. Denk bijvoorbeeld aan chemische producten als reinigings- en onderhoudsmiddelen, kleefstoffen, afdichtmiddelen (lijmen en kitten), primers en coatings, smeermiddelen en roestverwijderaars. Werk je met deze stoffen, dan zijn daar veel wettelijke verplichtingen en eisen aan verbonden.

De Arbowet verstaat onder ‘gevaarlijke stoffen’ chemische stoffen, brandstoffen, aardgas en lpg (vloeibaar gas). Ook stoffen die door micro-organismen worden geproduceerd en fijnstof vallen in deze categorie. Het gaat om synthetische, maar ook om natuurlijke chemische stoffen. Andere gevaarlijke stoffen zijn stoffen of preparaten die door invloed van buitenaf tot ontploffing kunnen komen of in bepaalde mengsels explosief reageren (bron: Arboportaal).

Wetgeving gevaarlijke stoffen

Om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te garanderen moeten bedrijven aan een toenemend aantal verplichtingen en eisen op het gebied van gevaarlijke stoffen voldoen die voortvloeien uit wetten als REACH: Wet gevaarlijke stoffen, GHS / CLP: etikettering en verpakken van gevaarlijke stoffen, PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, ADR: Vervoer, transport en logistiek van gevaarlijke stoffen en de Arbowet.

Zo is volgens de Arbowet de werkgever verplicht om in kaart te brengen welke gevaren er voor de medewerkers kunnen optreden (RI&E), medewerkers te informeren over deze gevaren en medewerkers te beschermen tegen deze gevaren.ISI!! Gevaarstofmanagement van Würth helpt je met het beheren van gevaarlijke stoffen en het naleven van de wetgeving.

ISI Gevaarstofmanager

Werkplekinstructiekaart en veiligheidsbladen van gevaarlijke stoffen

Zo zijn voor alle Würth producten de werplekinstructiekaarten en veiligheidsbladen te downloaden in ISI!! Gevaarstofmanagement. Als werkgever ben je namelijk verplicht om het veiligheidsinformatieblad (VIB) te vertalen in een werkplekinstructiekaart (WIK) voor werknemers die met de gevaarlijke stof gaan werken.

Gevaarlijke stoffen register

Het hebben van een overzicht van alle gevaarlijke stoffen, en de bijbehorende gevaren staat voorgeschreven in de RI&E (Risico Inventarisatie en - Evaluatie). In ISI!! krijg je daarom automatisch een overzicht van de gevaren van de producten die je bij Würth gekocht hebt, ook zijn niet Würth producten makkelijk toe te voegen, zodat je alles in 1 overzicht hebt. Ook kun je een locatie aan een product toevoegen zodat je weet waar de gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen in het bedrijf (bijvoorbeeld in het magazijn). Ook zijn met 1 druk op de knop alle veiligheidsbladen en werkinstructiekaart van de producten te downloaden en zie je welke gevaarsymbolen de producten bevatten.

Screenshot ISI

E-mail reminder wijzigingen gevaarlijke stoffen

Daarnaast ontvang je van ISI!! maandelijks een e-mail reminder wanneer er veiligheidsrelevante of juridische veranderingen in de veiligheidsinformatiebladen optreden of wanneer je naar een nieuw product bent gewisseld.

Voorlichtingsvideo’s en plannen van voorlichting

Bedrijven dienen te kunnen aantonen dat zij actief voorlichting geven, en bijhouden wanneer deze geweest zijn. De wet gaat zelfs zo ver, dat men moet kunnen aantonen dat de inhoud goed begrepen is. ISI!! Gevaarstofmanagement biedt diverse voorlichtingsvideo’s over het werken met gevaarlijke stoffen. Plan met de e-mail reminder eenvoudig een voorlichtingssessie in voor de medewerkers.

Instructie gevaarlijke stoffen

PBM overzichten

Werkgevers moeten persoonlijke beschermingsmiddelen gratis beschikbaar stellen en zorgen voor goede voorlichting over het gebruik en onderhoud ervan (zie blog: PBM en Arbowet). In ISI!! vind je eenvoudig alle PBM’s van Würth terug inclusief algemene productinformatie.

Direct gratis toegang tot ISI!! Gevaarstofmanagement

Als Würth klant kun je gratis gebruik maken van ISI!! Gevaarstofmanagement. ISI!! werkt alleen als je bent ingelogd bij de Würth Online Shop. Log in en start hier ISI!! Gevaarstofmanagement. Je kunt ISI!! Gevaarstofmanagement altijd terugvinden onder het menu Service.