Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Waterstof Aanpak
Waterstof Aanpak
Waterstof Aanpak
Hoe gaan wij te werk?

Jij wilt werken aan waterstof voertuigen. Om je zo goed mogelijk te kunnen ontzorgen werken wij met een Stappenplan. Lees wat deze stappen precies inhouden en wat wij voor je kunnen doen om jouw bedrijf veilig te maken voor werken met waterstofvoertuigen.

Stap 1
 
Stap 1. Hulp bij bouwbestek
 

Vaak realiseren opdrachtgevers te laat wat voor impact waterstof en de daaruit volgende ATEX153 regelgeving heeft op het pand. Door vroegtijdig rekening te houden met waterstof auto's in de werkplaats, kunnen veel onnodige kosten achteraf worden voorkomen. Op basis vanhet eerste concept ontwerp wordt er advies gegeven over de locatie voor waterstof, bouwkundige aanpassingen en toekomstige installaties.

 

Stap 2
 
Stap 2. Risico inschatting
 

Het waterstof dat in waterstof auto's zit is zeer brandbaar. Hierdoor krijg je als bedrijf te maken met nieuwe regelgeving. Deze regels staan in de ATEX 153, ATEX 114 en PGS26. Wij helpen je aan de richtlijnen te voldoen middels een risico inschatting.

 

Stap 3
 
Stap 3. Explosie veiligheidsdocument
 

Op grond van de Arbowet moeten werkgevers hun werknemers beschermen tegen explosiegevaar en dat ook in hun beleid meenemen. Dat houdt onder meer in dat ze een explosieveiligheidsdocument (EVD) op moeten stellen. Daarin moet de werkgever de risico's die een werknemer loopt bij het werken in een explosiegevaarlijke omgeving of met explosiegevaarlijke stoffen vastleggen.

 

Stap 4.
 
Stap 4. Werkplaatsaanpassing
 

Uit het EVD zal waarschijnlijk blijken dat er en aantal maatregelen nodig zin in de werkplaats. Deze zijn in een viertal categorieën in te delen: organisatorische maatregelen, omgeving, PBM en markering. Omdat elke werkplaats anders is ingericht leveren wi maatwerk. WE-POWER combineert de expertise van meerdere leveranciers met elkaar om zo tot de meest aantrekkelijke oplossing te komen.

 

Stap 5
 
Stap 5. Controle op implementatie
 

Na oplevering van het EVD ga je aan de slag met het uitvoeren van de geadviseerde maatregelen. De verantwoordelijkheid van uitvoeren en vastleggen (of integreren) ligt immers bij het bedrif. Vind je het lastig om sommige maatregelen in te voeren? Dan helpen we je graag met ons advies.

 

Stap 6
 
Stap 6. Training veilig werken
 

Door de komst van waterstof auto's krijg je met veel nieuwe situaties te maken. Niet alleen de waterstof auto zelf is hierbij onbekend terrein voor het autobedrijf.

 

Stap 7
 
Stap 7. Documentatie en monitoring
 

Na oplevering ontvang je en overzicht van alle geinstalleerde maatregelen en kalibratie rapporten. Wij kunnen je adviseren in het (her)schriven van en calamiteitenplan en het ontruimingsplan voor de werkplaats. Indien gewenst verzorgen wij het contact met de lokale overheden voor afstemming van de genomen maatregelen. Daarnaast bieden we je een jaarlijkse check aan. Elk jaar word je EVD dan gescreend op correctheid en je middelen onderhouden en gekalibreerd. Eens in de 3 jaar wordt het EVD uitgebreid geanalyseerd, en waar nodig opnieuw geschreven.

 

VRAAG WE-POWER INFORMATIE AAN