Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Weet jij de betekenis van de gevaarstofsymbolen?
Weet jij de betekenis van de gevaarstofsymbolen?
Weet jij de betekenis van de gevaarstofsymbolen?

1 op de 6 Nederlanders hebben te maken met gevaarlijke stoffen op hun werk. Op dit soort producten zijn waarschuwingen afgebeeld op de etiketten door middel van gevaarstofsymbolen. Totaal zijn er 9 gevaarstofsymbolen in 3 verschillende gevarenklassen. Maar weet je eigenlijk wel wat deze symbolen betekenen? Lees dan snel verder.

Arbowet

Waarom zijn er gevaarstofsymbolen?

Gevarensymbolen zijn speciaal ontworpen om te waarschuwen voor gevaarlijke stoffen, door middel van herkenbare en duidelijke symbolen die voor iedereen te begrijpen zijn binnen in iedere taal.

Om de veiligheid en gezondheid van medewerkers te garanderen moeten bedrijven aan een toenemend aantal verplichtingen en eisen op het gebied van gevaarlijke stoffen voldoen die voortvloeien uit wetten als REACH: Wet gevaarlijke stoffen, GHS / CLP: etikettering en verpakken van gevaarlijke stoffen, PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, ADR: Vervoer, transport en logistiek van gevaarlijke stoffen en de Arbowet.

Zo is volgens de Arbowet de werkgever verplicht om in kaart te brengen welke gevaren er voor de medewerkers kunnen optreden, medewerkers te informeren over deze gevaren en medewerkers te beschermen tegen deze gevaren. Dit wordt een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) genoemd en is een inventarisatie van gevaren die in het bedrijf aanwezig zijn. Hierbij is een overzicht van alle gevaarlijke stoffen verplicht. Dat overzicht wordt ook wel journaal of register genoemd.

Eisen etiket gevaarstofsymbolen

Gevaarlijke chemie producten bevatten altijd een etiket met gevaarstofsymbolen: een GHS etiket. GHS (Globally Harmonised System) is een wereldwijde uniforme van het indelen, classificeren en etiketteren van gevaarlijke stoffen.Deze chemische stoffen kunnen worden ingedeeld in 3 gevarenklassen: Fysische gevaren, Gevaren voor gezondheid, Gevaren voor het milieu. Een GHS- etiket moet voldoen aan:

  • Gevaarsymbool
  • Signaalwoord
  • Gevarenaanduidingen
  • Veiligheidsaanbevelingen

Hieronder staan de volgende GHS symbolen afgebeeld; ontvlambaar, milieugevaarlijk en schadelijk. Deze symbolen staan op de verpakking van een remmenreiniger met de eisen van een GHS etiket. Lees hieronder verder over de betekenis van deze symbolen.

Gevaarstof Instructiekaart

Gevaarstofsymbolen

Sinds 2009 zijn de 9 GHS-Symbolen in vordering gebracht in de Europese Unie. Deze symbolen zijn gekenmerkt door een witte ruit met een rode rand er omheen.

GHS01
GHS01
Explosief

Ontplofbare producten die door een vlam, warmte of wrijving kunnen ontploffen.

Voorbeeld : vuurwerk.

GHS02
GHS02
Ontvlambaar

Producten die makkelijk ontbranden als er een vlam of warmtebron aanwezig is.

Voorbeeld : spiritus, aceton en spuitbussen met verf.

GHS03
GHS03
Brand bevorderend (oxiderend)

Producten die veel zuurstof bevatten en de verbranding van ontvlambare of brandbare stoffen bevorderen.

Voorbeeld: zuivere zuurstof en chloorgas.

GHS04
GHS04
Houder onder druk

Producten die onder druk worden opgeslagen.

Voorbeeld: flessen met zuurstof.

GHS05
GHS05
Corrosief (Bijtend)

Corrosieve en bijtende producten die de huid en slijmvliezen bij contact kunnen aantasten en (brand) wonden kunnen veroorzaken.

Voorbeeld: gootsteenontstopper.

GHS06
GHS06
Giftig

Giftige producten die een gevaar veroorzaken voor de gezondheid en dodelijk kunnen zijn bij inademing, of bij opname via de huid of mond.

Voorbeeld: antivries- en ontdooiingsmiddelen.

GHS07
GHS07
Schadelijk

Producten die irritatie, jeuk, roodheid van de uit of ontstekingen kunnen veroorzaken bij direct, langdurig of herhalend contact.

Voorbeeld: afwasmiddel en vaatwasmachinetabletten.

GHS08
GHS08
Schadelijk voor de gezondheid

Producten die schadelijk kunnen zijn voor de organen en voortplanting en mogelijk kankerverwekkend zijn.

Voorbeeld: verfverdunner.

GHS09
GHS09
Milieugevaarlijk

Producten die schadelijk zijn voor plant- en dieromgeving wanneer deze in het milieu terecht komen.

Voorbeeld: gewasbeschermingsmiddelen.

Super RTV Siliconen hechtmiddel en afdichtkit

Super RTV Siliconen hechtmiddel en afdichtkit nu GHS08 symbool vrij!

Producten met een GHS08 symbool, zijn zeer schadelijk voor de gezondheid op lange termijn, en worden daarom ook vaak onderschat. Ook veel hechtmiddelen en afdichtkitten bevatten dit symbool en bij Würth is hier verandering in gekomen. Super RTV Siliconen hechtmiddel en afdichtkit is vernieuwd en is nu officieel GHS08 symbool vrij!

Super RTV Siliconen hechtmiddel en afdichtkit wordt voornamelijk gebruikt in de industrie en automobiel sector. Het is uitstekend bestand tegen chemicaliën, heeft een zuurvrij uithardingssysteem en bevat afdichtmiddel in de drukluchtbus. De chemische basis bestaat uit neutraalvernette siliconen op oximebasis, waardoor het niet schadelijk is voor de organen, voortplanting en geen kankerverwekkende bestandsdelen bevat.

Würth is continue op zoek naar verbetering in recepturen van producten. Door in gesprek te gaan met leveranciers, wil Würth nieuwe producten ontwikkelen die minder schadelijk zijn voor mens en milieu.