Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

De Wet kwaliteitsborging (Wkb) uitgelegd

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is er straks om de kwaliteit van nieuwbouw en verbouw te verbeteren. Het nieuwe stelsel geldt eerst alléén voor bouwwerken in de laagste risicoklasse met gevolgklasse 1. Voorbeelden hiervan zijn: eengezinswoningen, woonboten, vakantiewoningen (o.a. chalets) en bedrijfspanden met maximaal 2 bouwlagen. Hierdoor krijgen alle betrokken partijen - opdrachtgever, aannemer, kwaliteitsborger en gemeente - de kans om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze. De controlerende functie verschuift van gemeente naar een private kwaliteitsborger.

 

Redenen voor kwaliteitsborging

Grofweg zijn er vier redenen te noemen waarom de overheid heeft gekozen voor de Wet kwaliteitsborging:
1. Van papieren controle naar ‘’as-build’’-controle. Dit houdt in dat er getoetst wordt op wat er daadwerkelijk gebouwd is.
2. Duidelijke verantwoordelijkheden: waarbij er verplichte controles plaatsvinden door een onafhankelijke borger. Op het moment van schrijven zijn er ongeveer 20 partijen die kwaliteitsborging mogen doen.
3. Het leveren van een prikkel voor de bouw voor het zelf leveren van kwaliteit
4. Bescherming van de consument

Bron: Bouwend Nederland

Wanneer gaat de Wet kwaliteitsborging in?

De wet Kwaliteitsborging gaat vanaf 1 januari 2024 stapsgewijs in, om te beginnen met eenvoudige bouwwerken. Vanaf 2026 volgen de andere bouwwerken. Kortom, voor alle bouwwerken - uit gevolgklasse 1 - waar vanaf 1 januari 2024 een vergunning wordt aangevraagd, is een kwaliteitsborger vereist.

Wie is waarvoor verantwoordelijk?

 • In praktijk zal de aannemer een kwaliteitsborger contracteren. Kosten zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever. Wie verantwoordelijk is voor het contracteren van een kwaliteitsborger is echter niet vastgesteld in de wet. De opdrachtgever kan dit dus - in overleg - ook zelf doen.
 • Onafhankelijke kwaliteitscontroleurs controleren of een gebouw voldoet aan de wettelijke technische eisen volgens het bouwbesluit. Dit doen zij tijdens het ontwerp en op de bouwplaats. Deze controleurs heten kwaliteitsborgers. In praktijk zal de kwaliteitsborger - afhankelijk van de grootte van het werk - het bouwwerk 5 tot 10x komen controleren.
 • De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van alle gebreken in de bouw die hij zelf veroorzaakt heeft. Als er gebreken zijn, dan kan de klant de aannemer dwingen om de fouten te repareren. Ook als de klant deze fouten pas later ontdekt.
 • De aannemer moet de klant laten weten of en hoe hij zich heeft verzekerd tegen faillissement en risico's op schade en gebreken.
 • Klanten kunnen, net als in de huidige situatie, 5% van het bouwbedrag (aanneemsom) parkeren bij de notaris. Nu gaat dit bedrag automatisch naar de aannemer als het gebouw klaar is. Na invoering van de Wkb keert de notaris het geld aan de aannemer uit, wanneer de klant aangeeft dat alle gebreken zijn verholpen.
 • Wanneer de kwaliteitsborger of de gemeente een probleem ziet, kan de gemeente de bouw stilleggen.
WKB

Wat voor gevolgen heeft dit voor de aannemer?

Als je aannemer bent, lijkt er veel op je af te komen met de invoering van de Wet kwaliteitsborging. Toch, kan het ook meevallen. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. De wet heeft als belangrijkste doel om - de kwaliteit - op de bouw te vergroten. Communiceren met de opdrachtgever en kwaliteitsborger, en het documenteren van o.a. de gebruikte producten zijn hierbij het belangrijkst. Laat je dus niet afschrikken door de omschreven regels, maar zie het als een manier om je vakmanschap te tonen en te borgen.

Dit wordt er van je verwacht als aannemer:

 • De wettelijke waarschuwingsplicht in artikel 7:754 BW wordt aangescherpt. De aannemer moet zijn particuliere opdrachtgever voortaan schriftelijk, duidelijk en begrijpelijk waarschuwen en op tijd wijzen op fouten in het ontwerp, de opdracht en tekeningen afkomstig van de opdrachtgever.
 • Verplicht opleverdossier: een aannemer wordt verplicht om zijn opdrachtgever bij de oplevering een opleverdossier te geven dat een volledig inzicht geeft in de nakoming van de overeenkomst en uitgevoerde werkzaamheden. Het artikel is van regelend recht. Je mag in overeenkomsten met klanten van dit artikel afwijken.
 • Aangescherpte aansprakelijkheid: volgens het nieuwe artikel 7:758 lid 4 BW wordt de aannemer aansprakelijk voor alle gebreken die bij de oplevering niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan hem zijn toe te rekenen. Bijvoorbeeld als het gaat om een ontwerpfout van opdrachtgever. Het risico en de bewijslast liggen bij de aannemer. Hij moet aantonen dat het gebrek er op het moment van oplevering niet was. Documenteer alles dus goed, het liefs aangevuld met duidelijke foto’s, productinformatie en eventueel met technische goedkeuringen.
 • Op grond van het nieuwe artikel 7:765a BW ben je als aannemer verplicht om je klant - schriftelijk - te informeren of , en hoe, je bent beschermd tegen het risico dat je je verplichtingen tijdens de bouw niet meer kan nakomen. Bijvoorbeeld bij faillissement of bij gebreken na oplevering.
 • De 5%-regeling: particuliere opdrachtgevers mogen met het oog op de oplevering hun betalingsverplichting opschorten en maximaal 5% van de laatste termijn(en) van de aanneemsom bij de notaris in depot storten. Het nieuwe artikel 7:768 lid 2 BW stelt extra eisen aan deze regeling en het mogen vrijgeven van deze 5%. De aannemer krijgt daarbij een actieve rol. De notaris mag het depot pas uitbetalen nadat de aannemer hem uiterlijk 2 maanden na de oplevering schriftelijk heeft bevestigd dat hij zijn opdrachtgever heeft gewezen op zijn opschortingsrecht tot inhouding van 5% van de aanneemsom én de opdrachtgever niet heeft aangegeven het depot te willen aanhouden.
WKB

Hoe kan Würth u ondersteunen met de Wet Kwaliteitsborging?

Würth kan u als aannemer op verschillende manier ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan projectadvies op maat wat u kunt gebruiken in uw dossier voor de kwaliteitsborger. Onze technische specialisten kijken graag samen met u naar de bouwtekeningen, om vervolgens tot de juiste keuze van producten te komen. Projectadvies nodig op gebied van verankering, luchtdichting, constructieve houtbouw of brandwerende doorvoeren? Vul dan dit formulier in en stuur het naar projectadvies@wurth.nl

Vrijwel alle producten in ons assortiment zijn voorzien van duidelijke en uitgebreide informatie. Zo zijn chemie producten voorzien van veiligheidsbladen, verwerkingsvoorschriften en goedkeuringen wanneer van toepassing. Verankeringsproducten zijn uitgebreid getest, waarvan de resultaten in te zien zijn in zogeheten Europese goedkeuringen (ETA). Onze bekende ASSY® 4-schroeven beschikken evenals over uitgebreide goedkeuringen en verklaringen, zoals de SHR kwaliteitsverklaring en ETA-goedkeuringen. Kortom, op onze producten kun je vertrouwen.

Voor architecten en constructeurs hebben wij verschillende berekeningsoftwares beschikbaar, zoals software voor de ASSY® 4-constructieschroeven, Ankertechniek en Installatieproducten. Bezoek deze pagina voor meer informatie.

Brochures

Bron: Rijksoverheid | Aannemervak.nl