Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Veiligheidsstappen
2. Veiligheidsstappen
2. Veiligheidsstappen

E-Mobility - Veiligheidsstappen

Om de veiligheid te garanderen bij het werken aan elektrische voertuigen is in Nederland de Richtlijn NEN9140 “Veilig werken aan e-voertuigen” opgesteld. Deze richtlijn beschrijft een structuur waaraan een bedrijf moet voldoen om de gevaren van hoogspanning in voertuigen te beheersen. Hierbij is duidelijk omschreven welke personen bepaalde werkzaamheden mag uitvoeren en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Daarnaast is het van groot belang, dat voordat u begint te werken aan een Elektrische auto is het de juiste procedure volgt om de auto spanningsloos te maken.

De richtlijnen van de fabrikant zijn hierbij altijd leidend. De volgende stappen beschrijven een voorbeeldscenario en illustreren hoe u het gereedschap en de persoonlijkebeschermingsmiddelen gebruikt. Dit voorbeeld van een 0-volt check en is geen werkinstructie.

 

DE 8 VEILIGHEIDSSTAPPEN VOOR HET SPANNINGSLOOS MAKEN HV-SYSTEEM

Stap 1

Zet de auto in de parkeerstand, neem de sleutel eruit en beveilig het voertuig tegen ongeoorloofde toegang.

Stap 2

Voorzie het voertuig van signalisatie die aangeeft dat het nog niet losgekoppeld is en zet de driehoek op het dak.

Stap 3

Berg de sleutel op in een isolerende omgeving zoals een afsluitbaar isolatie zakje en vermeld wie de auto weer mag inschakelen.

Stap 4

Bereid het gereedschap en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor (veiligheidsbril, geïsoleerd gereedschap, kabelbescherming en geïsoleerde handschoenen).

Stap 5

Zet het elektrische systeem van de wagen uit (12 V in dit voorbeeld) door de negatieve pool van de accu los te koppelen en de negatieve kabel te isoleren met een kabelbeschermer.

Stap 6

Schakel het hoogspanningssysteem uit met de isolerende stekker of werkschakelaar beveilig dit indien mogelijk met een slot, zodat het niet weer kan worden ingeschakeld. Als er een loskoppelingsstekker is, bewaar deze dan op een plek waartoe geen derden toegang hebben.

Stap 7

Afhankelijk van de autofabrikant moet nu worden gecontroleerd of de wagen volledig spanningsloos is. Dit proces vindt u in de relevante documentatie van de autofabrikant.

Stap 8

Markeer de wagen met een teken dat aangeeft dat deze losgekoppeld is.