Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Hoe werkt een laser afstandsmeter?

Hoe werkt een laser afstandsmeter?

Een laserafstandsmeter, lasermeter of laser meter wordt gebruikt om metingen uit te voeren met een laserlijn. Met een laser afstandsmeter kun je onder andere afstanden, oppervlakten, volumes en indirecte metingen uitrekenen. Vooral in de bouw en industrie gebruikt men vaak een laser afstandsmeter, om zo nauwkeurig mogelijk metingen uit te voeren.

Hoe werkt het meten van afstand met een laser?

Een laser afstandsmeter stuurt een laserstraal naar het te meten punt. De laser kaatst vervolgens weer terug naar de meter. De meter berekent vervolgens de tijd van de weerkaatsing van de laserstraal.

Laser afstandsmeter

Laser afstandmeters nauwkeuriger dan ultrasonische meetapparatuur

De laser afstandmeter meet het laserlicht – precies en langs alle obstakels. Ultrasonische instrumenten meten met geluidsgolven. Deze golven verspreiden zich in een kegel vanaf het instrument. De geluidsgolven worden door objecten en kolommen gereflecteerd en geven daarom onnauwkeurige resultaten. Een ultrasonisch instrument heeft over het algemeen een bereik van 20 m, terwijl een laser afstandmeter kan meten tot 200 m en bovendien een veel hogere nauwkeurigheid biedt.

 

Soort metingen met een laser afstandsmeter

Laser afstandsmeters bestaan er in diverse uitvoeringen die verschillende soorten metingen kunnen uitvoeren. Zo kan de eenvoudigste laser afstandsmeter van Würth, de WDM 2-18, de afstand meten, minimum/maximum metingen en oppervlaktemetingen en volumemetingen uitvoeren. Een meer uitgebreide variant kan bijvoorbeeld ook continue meten, hoogte en hellingen meten. De WDM 8-14 heeft zelfs Bluetooth Smart Technology. Zo stuur je meetdata per bluetooth naar laptop, tablet of smartphone. Hieronder staan alle functies die een laser afstandsmeter kan hebben.

Afstanden, oppervlakten en volumes

Minimum

Minimum/maximum metingen

De maximummeting is heel nuttig, bijv. bij het vaststellen van kamerdiagonalen. De minimummeting kan worden gebruikt om loodrecht naar een wand te meten.

Oppervlaktemetingen

Oppervlakte- en volumemetingen

Met slechts twee of drie metingen kun je snel en precies de oppervlakte berekenen van een plafond, vloer of wand, of het volume van een kamer. Het is niet nodig om tussendoor individuele waarden op te schrijven! Het resultaat wordt automatisch berekend en getoond op het display.

Driehoekfunctie

Driehoek- en kamerhoekfunctie

De driehoekfunctie helpt bij het snel en efficiënt berekenen van de oppervlakte van een onregelmatig gevormde ruimte. Verdeel de ruimte in denkbeeldige driehoeken. Bepaal met behulp van slechts drie metingen de oppervlakte van elke driehoek en tel die bij elkaar op. Indrukken van een toets geeft u een gedetailleerd overzicht van de kamerhoek, zodat je snel kunt zien of dit bijv. een rechte hoek is.

Schildersfunctie

Schildersfunctie

Met deze functie kun je de totale wandoppervlakte vaneen kamer bepalen zonder tussenresultaten op te hoeven schrijven. Meet eenvoudig de lengte van de wanden, waarbij je naar behoefte kunt optellen en aftrekken. Meet tenslotte de kamerhoogte, die dan automatisch wordt vermenigvuldigd met de eerder berekende lengte.

Indirecte metingen

Hellingmeting

Hellingmetingen

De hellingmeter in de Würth laserafstandmeter kan hellingen meten tot 360°. Hierdoor kunt u hellingen ook boven het hoofd meten. Dit is vooral interessant voor mensen die afschot of de helling van daken moeten meten.

Smart

Smart Horizontal ModeTM

De gewenste horizontale afstand wordt bepaald met behulp van de helling, zelfs als het object niet direct horizontaal kan worden aangericht. Deze functie is erg nuttig als er zich wanden, heggen of mensen tussen het instrument en het richtmerk bevinden.

Hoogtemeting

Hoogtemeting

Je kunt de hoogte bepalen van gebouwen of bomen, die geen geschikte reflecterende punten hebben, met behulp van de hoogtemeetfunctie. Richt met de digitale puntzoeker op de grond onder het punt dat moet worden gemeten en meet de afstand. Richt vervolgens op het hoogste punt van het object. Het display geeft nu de hoogte aan.

Dubbele hellingmeting

Dubbele hellingmetingen

Met deze functie kun je bijvoorbeeld de helling van een dak bepalen, zelfs van een grote afstand. Om dit te doen voer je twee afstandmetingen uit waarbij de Würth laserafstandmeter tegelijkertijd de helling meet. Er wordt nu aanvullend gedetailleerde informatie geleverd, zoals bijvoorbeeld de afstand en de helling tussen de gemeten punten.

Speciale functies

Trapeziummeting

Trapeziummetingen

Met behulp van de trapeziumfunctie kunnen snel en betrouwbaar dakhellingen en geveloppervlakten worden bepaald. Met slechts drie metingen verschijnt het resultaat op het display. Als het gemeten object lastig toegankelijk is en de meting vanaf slechts één punt kan worden uitgevoerd, dan is dat geen probleem dankzij de geïntegreerde hellingmeter.

Hoogteprofielmeting

Hoogteprofielmetingen

Richt het instrument op een bekend referentiemerk en meet vervolgens de hoogteverschillen van andere punten ten opzichte hiervan. Als de meetpunten allemaal in dezelfde richting worden genomen, dan kan een lengteprofiel worden bepaald op basis van de gemeten horizontale afstanden en de hoogteverschillen.

Pythagorasfunctie

Pythagoras-functie

Met behulp van een statief kun je afstanden indirect meten, horizontaal en verticaal. De Würth laserafstandmeter berekent automatisch de resultaten uit drie metingen. Functies, zoals automatische minimum- en maximummetingen, helpen bij het meten naar het juiste punt. Deelhoogten, zoals balkon- of vensterhoogten, worden vastgesteld met Pythagoras.

Uitzetfunctie

Uitzetfunctie

Een of twee verschillende afstanden (a en b) kunnen in het instrument worden ingevoerd en vervolgens worden gebruikt om af te trekken van gedefinieerde gemeten lengten. Het display toont altijd de actuele uitzetmaat en een richtingpijl. Bij een afstand binnen 0,1 m van het volgende uitzetpunt klinkt een akoestisch signaal.

 

 

Laser afstandsmeter bestellen

Bestel hier een van onze laser afstandsmeters:

Youtube

Laser afstandsmeter WDM 8-14

Blog lijnlasers

Voor meer informatie over onze lijnlasers lees je de blog: Wat is het verschil tussen diverse soorten lijnlasers?