Alleen voor ondernemers  

Alleen voor bedrijven

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Spouwverankering

In de NEN-EN 1996-1-1+A1: Eurocode 6 (Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk) wordt een spouwanker omschreven als ‘product om één blad van een spouwmuur, door de spouw heen, aan het andere blad of aan een raamwerkconstructie of een achterwand te bevestigen’. Spouwankers moeten in staat zijn de windbelasting over te dragen van het belaste blad naar het andere spouwblad, de achterwand of een steunpunt. Een andere functie van de spouwankers is om het isolatiemateriaal op zijn plaats te houden.

 

Een spouwmuur is eenvoudig uitgelegd een muur die uit 2 delen bestaat (binnen- en buitenmuur). De spouw is de ruimte tussen deze 2 delen. Een gebouw voorzien van een spouwmuur heeft een aantal belangrijke functies:

 • Warmte isolerend
 • Geluid isolerend
 • Regenwerend
 • Dragend
 • Estetisch

Een groot deel van de woningen die vanaf de jaren 20 zijn gebouwd beschikken over een spouwmuur. Vanaf de jaren 60 is het ook daadwerkelijk verplicht gesteld om een woning te voorzien van een spouwmuur om vochtproblemen tegen te gaan. Vanaf de jaren 70 werd er door de steeds hogere eisen steeds meer isolatie in de spouw geplaatst. Door de steeds hogere eisen werd de isolatie steeds dikker en daarmee de materiaalkeuze uitgebreider. Dit resulteerde erin dat het buitenblad en de hoofddraagconstructie 2 losse onderdelen zijn die met constructieve spouwankers verbonden dienen te worden. De hedendaagse spouwmuurconstructie moet volgens het bouwbesluit (1 januari 2021) een warmteweerstand hebben van RC 4,7 m2K/W. Afhankelijk van de gekozen isolatiematerialen zal de breedte van de spouw variëren. Naast de gekozen isolatiematerialen is het van belang om een luchtspouw voor de isolatie te ontwerpen met een minimale breedte van 40mm.

De juiste spouwverankering voor een gebouw is afhankelijk van een aantal factoren:

 • classificatie milieuklasse
 • toegepaste bouwmaterialen
 • de spouwbreedte
 • het type isolatiemateriaal
 • de windbelasting

Over het algemeen geldt voor een spouw van een buitengevel dat een milieuklasse MX3.2 moet worden aangehouden. In deze milieuklasse dient een spouwanker uit materiaal RVS AISI 316 (A4) (werkstofnummer 1.4362, 1.4401, 1.4404, 1.4571) te worden toegepast.

HET ASSORTIMENT

Het spouwverankeringsassortiment is onder te verdelen in 2 groepen.

1. Doorsteekmontage isolatie, met behulp van een isolatieplug.
De isolatieplug is weer onder te verdelen in 3 typen:

 • Uni-flexplug: de sterke eigenschappen van de UNI-plug en de Flex plug zijn in één model verwerkt. Hierdoor wordt een strakke en veilige bevestiging van zowel minerale wol als harde isolatie gerealiseerd. Deze isolatieplug kan worden gemonteerd met een UNI-(lijm)slag-en indraaispouwanker van Ø4mm en Ø5mm.
 • Uni-perfoplug: is speciaal ontwikkeld voor de bevestiging in geperforeerde baksteen: het unieke ontwerp, garandeert een sterke en zekere bevestiging in de ‘holle kamers’ van de constructie. De UNI-perfoplug kan gecombineerd worden met een UNI-(lijm) indraaispouwanker van Ø4mm.
 • Instortplug: Deze isolatieplug is speciaal ontwikkeld voor de prefabbetonfabrieken waarbij de isolatie, voorzien van de instortplug, op het natte beton gelegd wordt.

2. Vooraf geplaatst spouwanker waarna de isolatie over het spouwanker heen wordt gedrukt

De tweede groep spouwankers kan onderverdeeld worden in een subgroep waarbij de spouwankers meegenomen worden in de lintvoeg (de bekende prikspouwankers en de UNI-L spouwankers). En een subgroep waarbij de ankers mechanisch worden geplaatst in een reeds opgetrokken binnenblad (door middel van het aanbrengen van een kraagplug). Denk hierbij aan de UNI-Slagspouwanker, UNI-indraaispouwanker, UNI-lijmslagspouwanker, UNI-lijmindraaispouwanker en het Kopgevelanker.

Naast bovenstaande subgroepen zijn er nog ankers voor speciale toepassingen, zoals het Prefab lijmspouwanker, UNI-HSB spouwanker, UNI-prefab spouwanker en het renovatiesysteem.

Belangrijk voor deze groep zijn de isolatieclips ook wel bekend als de Uni-clips, Lipclips en klemringen.

Brochure Spouwverankering

SPOUWANKERS

1__uni_slagspouwanker_met_slagdraad_rvs_a4
UNI-SLAGSPOUWANKER A4

Spouwanker met slagdraad ten behoeve van kraagplug, UNI-flexplug of UNI-renovatieplug. Voor montage in binnenmuren van beton, kalkzandsteen of volle baksteen. Aan één zijde uitgevoerd met slagdraad voor optimale verankering in de plug, het andere uiteinde is voorzien van een golfprofiel dat wordt gemetseld in de voeg van de buitenmuur.

2__uni_indraaispouwanker_rvs_a4
UNI-INDRAAISPOUWANKER A4

Spouwanker met houtdraad ten behoeve van een UNI-perfoplug voor montage in een binnenmuur van geperforeerde keramische steen of met een kraagplug in beton, kalkzandsteen of volle baksteen. Aan één zijde uitgevoerd met houtdraad voor optimale verankering in de plug, het andere uiteinde is voorzien van een golfprofiel dat wordt gemetseld in de voeg van de buitenmuur.

3__uni_lijmindraaispouwanker_met_houtdraad_en_punt_rvs_a4
UNI-LIJMINDRAAISPOUWANKER A4

Het spouwanker is voorzien van houtdraad die met een indraaihulpstuk in een hout-skeletbouw binnenwand kan worden gedraaid. Dit type spouwanker kan ook in combinatie met een kraagplug, UNI-flexplug of UNI-perfoplug gemonteerd worden in kalkzandsteen, beton of metselwerk. Het platgedrukte golfprofiel aan het uiteinde is speciaal geschikt voor gelijmde buitenmuren met een geringe voegdikte (minimaal 4 mm).

4__uni_lijmslagspouwanker_met_slagdraad_rvs_a4
UNI-LIJMINSLAGSPOUWANKER A4

Voor bevestiging van een gelijmde buitenmuur aan een gemetselde binnenmuur met plugbevestiging. Bevestiging in kraagplug, UNI-flexplug. Een platgedrukt golfprofiel als uiteinde voor gelijmde buitenmuren. Voegdikte dient een minimale dikte van 4mm te hebben (dunbed voeg).

5__uni_flexplug_voor_de_uni_slagspouwanker
UNI-FLEXPLUG

Voor bevestiging van harde- en zachte isolatie aan het binnenspouwblad van beton, kalkzandsteen of volle baksteen. De kunststof bemanteling van de UNI-flexplug voorkomt direct contact van het spouwanker aan het binnenblad en daarmee een koudebrug. Het spouwanker kan in een later stadium tijdens het metselen in de UNI-flex-plug bevestigd worden, hiermee heeft u gedurende het projectgeen uitstekende delen aan de buitenzijde wat letselschade kan veroorzaken.

6__uni_perfoplug_voor_uni_indraaispouwanker
UNI-PERFOPLUG

Isolatieplug met schijf voor bevestiging in geperforeerde steensoorten. Isolatieplug, Ø 8mm, blauw met vaste schotel voor montage van harde en zachte spouwisolatie in combinatie met UNI-indraaispouwankers Ø 4 mm in een binnenmuur van geperforeerde keramische steen.

7__instortplug_voor_uni_inslagspouwanker_4mm
INSTORTPLUG

Lekdichte isolatieplug voor slagspouwanker Ø 4mm om tijdens de stort van prefabbeton de isolatie te bevestigen. De instortpluggen worden tijdens het productie van prefabbeton elementen aangebracht. Montage op de bouwplaats vervalt.

8__prikspouwanker_a4
PRIKSPOUWANKER A4

Universeel toepasbaar voor gelijmde binnenmuren en gemetselde buitengevel.

9__uni_l_spouwanker_a4
UNI-L SPOUWANKER A4

Traditioneel spouwanker uit staaldraad met haaks omgebogen uiteinde (L-vorm), geschikt voor de gemetselde binnenmuur. Het gegolfde uiteinde dient om ingemetseld te worden in de buitenmuur.

2__uni_indraaispouwanker_rvs_a4
KOPGEVELANKER A4

Spouwanker voorzien van waterhol en houtdraad. Rechtstreekse bevestiging in het hout of met kraagplug in beton en metselwerk van het binnenspouwblad.

11__uni_hsb_spouwanker_a4
UNI-HSB SPOUWANKER A4

Voor bevestiging van een buitengevel aan een houtskelet binnenwand. Spouwanker voorzien van houtdraad met punt dat met een indraaihulpstuk in een houtskeletbouw binnenwand wordt gedraaid en vervolgens met het gegolfde uiteinde wordt ingemetseld in de buitengevel.

12__prefab_lijm_spouwanker_a4
PREFAB LIJM-SPOUWANKER A4

Voor bevestiging van een buitengevel aan een houtskelet binnenwand. Spouwanker voorzien van houtdraad met punt dat met een indraaihulpstuk in een houtskeletbouw binnenwand wordt gedraaid en vervolgens met het gegolfde uiteinde wordt ingemetseld in de buitengevel.

13__uni_prefab_spouwanker_a4
UNI-PREFAB SPOUWANKER A4

Voor bevestiging van een gemetselde buitengevel aan een Prefab betonnen wand. Spouwanker dat industrieel vlak wordt ingelegd tijdens de stort in de prefabbeton binnenwand. Het spouwanker wordt recht gebogen in het werk, de isolatie wordt erop geprikt (en met behulp van een isolatie clip op de juiste plaats gehouden) en vervolgens met het gegolfde uiteinde ingemetseld in de buitenmuur.

14__renovatieplug
RENOVATIEPLUG

Verbetert en / of herstelt, in combinatie met een UNI-slagspouwanker, de stabiliteit van een bestaande gevel. Lange plug Ø 8mm die wordt geplaatst in het binnenblad van een bestaande spouwmuur en in combinatie met een UNI-slagspouwanker (dat met 2 componenten injectiemortel wordt verlijmd in de voeg van de buitenmuur) de stabiliteit van een bestaande gevel herstelt of verbetert.

TOEBEHOREN

VERWERKINGSGEREEDSCHAP