Alleen voor ondernemers  

Uitgebreide productinformatie

125.000 artikelen

Snelle levering

Uw eigen contactpersoon

Alleen voor bedrijven

Welk type brandblusser heb ik nodig voor mijn bedrijf?
Welk type brandblusser heb ik nodig voor mijn bedrijf?
Welk type brandblusser heb ik nodig voor mijn bedrijf?

Bij het ontstaan van een brand is het van groot belang om de juiste brandblusser bij de hand te hebben. Een blustoestel is zeer waardevol in het beginstadium van een brand om snel en goed te kunnen blussen. Maar niet iedere brandblusser is geschikt voor ieder type brand. Het gebruik van de verkeerde brandblusser kan de brand in het slechtste geval zelfs verergeren. Maar wil je weten welke brandblusser jij nou nodig hebt? Je leest het in deze blog.

1. Type brandblusser

Brandblussers zijn vaak geschikt voor meerdere types brandklasse. Qua uiterlijk lijken brandblussers vaak erg op elkaar, maar er zit vaak wel een verschil in gebruik en blustechniek. Om aan te geven voor welke brandklassen een brandblusser geschikt is staan de brandklassen aangegeven door middel van de letters van de klassen.

2. Keurmerk brandblussers

In Nederland is een Rijkstypekeur vereist voor het kopen of verhandelen van draagbare blusapparaten (tot 20KG). Dit keurmerk dient aangegeven te staan op het etiket in de ellips. Aan de hand van dit keurmerk kun je zien voor welk type brandklasse de blusser geschikt is.

3. Type brandklasse

Om te bepalen welk type brandblusser je nodig hebt, bepaal je welk type brandklasse het meest voor de hand liggend is in de desbetreffende ruimte. Je kunt de brandklassen in vier verschillende klassen onderverdelen:

Klasse A: branden op basis van vaste stoffen (zoals hout, papier. Meubels en gordijnen)

Klasse B: branden op basis van vloeistoffen (zoals benzine, dieselolie, aceton en was)

Klasse C: branden op basis van gassen (zoals propaan, LPG en aardgas)

Klasse D: branden op basis van metaal (zoals aluminium, metaal en magnesium)

Klasse F: branden op basis van vetten (zoals bakolie en frituurvet)

AB Brandblusser
ABF Brandblusser
ABC Brandblusser

Schuimblusser

Een schuimblusser is een brandblusser met water en schuim. Deze substantie zorgt voor een verkoelende werking en is niet schadelijk voor het milieu. Het nadeel van een schuimblusser is echter dat je deze rechtstreeks op de vlammen moet richten, dit kan bij een grotere brand gevaarlijk zijn.

Poederblusser

Een poederblusser bevat chemicaliën met zout en laat daardoor veel nevelschade achter. Dit komt door de vocht aantrekkende werking van zout. Om deze reden is een poederblusser minder geschrikt voor het blussen van elektronische apparatuur die zich bijvoorbeeld in een auto bevinden.

4. Hoeveel brandblussers heb je nodig?

Het aantal brandblussers dat je moet plaatsen hangt af van de totale oppervlakte waar de blusser voor bedoelt is. Het minimum aantal brandblussers dat je nodig hebt:

Winkel: 1 blustoestel van 6KG/L per 150m2 of 1 blustoestel 9KG/L per 225m2
Kantine: 1 blustoestel van 6KG/L per 100m2 of 1 blustoestel 9KG/L per 150m2
Industrie: 1 blustoestel van 6KG/L per 100m2 of 1 blustoestel 9KG/L per 150m2
Kantoor: 1 blustoestel van 6KG/L per 300m2 of 1 blustoestel 9KG/L per 450m2

Locatie brandblusser

Je moet er rekening mee houden dat de maximale loopafstand naar een brandblusser niet langer dan 20 meter mag zijn. Hierdoor kan het zijn dat je in smalle ruimtes meer brandblussers dient te plaatsen dan in bovengenoemd overzicht.

De locatie van de brandblusser moet aangeduid worden met een pictogram boven de locatie van de blusser. De maximale hoogte van een brandblusser vanaf 5KG/L in Nederland bedraagt 1m (vanaf de bovenkant gemeten).

5. Brandblusser keuren

Naast dat het belangrijk is voor je eigen veiligheid is het, volgens NEN 2559, ook aan te raden om een brandblusser 1x per jaar te laten keuren. Door deze keuring ben je er van verzekerd dat de blusser in orde is in geval van nood. Wettelijk gezien ben je verplicht om eens in de twee jaar je brandblussers te laten controleren. Wanneer je een brandblusser niet tweejaarlijks laat keuren riskeer je een boete wanneer de brandweer langs komt voor controle.

LET OP: De verzekering keert vaak niet uit bij een claim op de brandverzekering wanneer een brandblusser niet volgens NEN 2559 is gekeurd. Jouw verzekeraar kan je echter verplichten om de keuring jaarlijks uit te laten voeren.

Voor vragen over Würth keuringen of het aanvragen van een keuring kunt u terecht bij het Würth Service Center of vult u onderstaand aanvraagformulier in (bij minimaal 40 items):

073 629 1600

keuringen@wurth.nl