Waanzin & Werkelijkheid

Waanzin en werkelijkheid

Werken uit de Rabo Kunstcollectie en de Verzameling Würth
Van 7 maart tot en met 29 januari 2017

Op 6 maart opent Kunstlocatie Würth in nauwe samenwerking met de Rabo Kunstcollectie de tentoonstelling Waanzin en Werkelijkheid. In deze tentoonstelling worden ruim 80 moderne en hedendaagse kunstwerken uit de Rabo Kunstcollectie en de Verzameling Würth verbonden met de visionaire werken van Jheronimus Bosch.

Van de Mexicaanse kunstenaar Francisco Toledo zijn niet minder dan 50 werken geselecteerd uit de Verzameling Würth. Uit de Rabo Kunstcollectie is een fraaie selectie te zien van toonaangevende kunstenaars zoals Hans op de Beeck, Folkert de Jong, JCJ Vanderheyden en Henk Visch. De meeste werken worden nu voor het eerst publiekelijk getoond.

Dit jaar herdenkt ’s-Hertogenbosch dat Jheronimus Bosch 500 jaar geleden overleed. Dit is voor Kunstlocatie Würth en de Rabo Kunstcollectie de aanleiding tot het maken van de gezamenlijke tentoonstelling Waanzin en Werkelijkheid. Uit beide bedrijfscollecties zijn werken van kunstenaars geselecteerd met een heel eigen beeldtaal, die zich in het huidige tijdsgewricht laten inspireren door de werkelijke en waanzinnige aspecten van het leven. Door werken uit de beide collecties met elkaar te verbinden ontstaat een nieuwe, hedendaagse interpretatie van Bosch.

Droombeelden en markante figuren.

Kunstenaar Jheronimus Bosch (ca. 1450-1516) laat ons in zijn schilderijen vooral kennismaken met zijn heel eigen, persoonlijke beeldtaal. Hij is een baanbreker, een vernieuwer van de tot dan toe gangbare beeldtraditie. Voor Waanzin en werkelijkheid zijn kunstenaars uit de Rabo Kunstcollectie en de verzameling Würth geselecteerd, die in hun werk ook zoeken naar nieuwe invullingen van bestaande motieven, net als Bosch dat in zijn tijd deed. Kunstenaars die daarbij het absurdisme niet schuwen, figuratief, maar ook romantisch durven te zijn en daarnaast, net als Bosch, ook humor of religie een rol laten spelen.

Waanzin en Werkelijkheid omvat meer dan 80 kunstwerken. De verzameling Würth toont 46 aquarellen en vier sculpturen van de Mexicaan Francisco Toledo uit zijn serie ‘Zoología fantástica’. De Rabo Kunstcollectie toont maar liefst 32 kunstwerken van 17 verschillende kunstenaars. Zo zijn onder andere beelden van Henk Visch, Folkert de Jong en Matthew Monahan te zien, een object van Merijn Bolink, een installatie van Pieter Laurens Mol, een videowerk van Hans Op de Beeck, een tweedimensionaal werk van JCJ Vanderheyden en een doek van Rinke Nijburg. Alle kunstwerken uit beide verzamelingen vormen samen een bont palet van vreemde wezens, droombeelden en markante figuren.

Rabo Kunstcollectie

De Rabo Kunstcollectie vindt haar oorsprong midden jaren ’90. De verzameling biedt een rijk overzicht van ongeveer vijfenzestig jaar Nederlandse kunst. Alle fasen van de naoorlogse periode zijn met belangrijke werken vertegenwoordigd. De nadruk ligt op de drijvende krachten uit iedere generatie, kunstenaars die aanjagers van hun tijd zijn. Samen met hen wordt er naar sleutelwerken gezocht, die een wending in hun oeuvre aanduiden. Sinds 2009 worden aan deze Nederlandse wortels internationale accenten toegevoegd. Met dat uitgangspunt komt de Rabo Kunstcollectie met eigentijdse kunst tot stand. Zo levert de Rabobank een belangrijke bijdrage aan de zorg voor het culturele erfgoed van morgen.

De verzameling Würth

De verzameling Würth is ontstaan in de 60-er jaren op initiatief van Prof. dr. h.c. mult. Reinhold Würth en concentreert zich op kunst vanaf het einde van de 19de-eeuw tot en met heden. Met 17.000 kunstwerken (schilderijen, beeldhouwwerken en grafiek) behoort de verzameling tot één van de belangrijkste bedrijfsverzamelingen in Europa. De werken worden tentoongesteld in eigen musea en kunstdependances, die vrij toegankelijk zijn voor het brede publiek.

De 15 kunstdependances en musea zijn gevestigd in de volgende landen: Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen, België, Italië, Spanje, Frankrijk en Nederland. Kunstlocatie Würth opende in 2002 haar deuren in het destijds nieuwe bedrijfspand van Würth Nederland B.V.

Activiteiten bij Kunstlocatie Würth Bij elke tentoonstelling is het mogelijk een rondleiding te boeken en in het verlengde van elke tentoonstelling wordt een educatief programma ontwikkeld voor het basis- en speciaal onderwijs.

Alle activiteiten voor het onderwijs biedt Kunstlocatie Würth gratis aan.

De tentoonstelling is gratis toegankelijk van zondag tot en met vrijdag, van 11.00 – 17.00 uur.

Voor meer informatie over beide kunstcollecties:

www.wurth.nl/kunstlocatie

www.rabobank.com/kunst

Waanzin en Werkelijkheid is samengesteld door Brigitte Hoppenbrouwers (Leiding Kunstlocatie Würth) en Verily Klaassen (hoofd Kunstzaken Rabobank).