Step Outside - Bijzondere kunst van buitengewone mensen

Bijzondere kunst van buitengewone mensen
uit de verzameling Würth en Stichting Special Arts Nederland

28 Januari 2013 - 19 Januari 2014

Deze vrijheid zien we ook terug in de omschrijving die de Franse kunstenaar Jean Dubuffet (1901–1985) toekende aan onder andere de kunstwerken van
mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Hij noemde hun artistieke uitingen zoal puur, onbevangen, niet tegemoetkomend aan de academische normen in de kunstwereld en zonder pretenties.

Aan het begin van de twintigste eeuw was een groep van avant-gardistische kunstenaars op zoek naar nieuwe creatieve vormen van expressie. Zij vonden dit onder andere in de kunst vervaardigd door mensen met lichamelijke en geestelijke beperkingen.

Dubuffet verbond aan deze kunst de term Art Brut. Hij is de sleutelfiguur tussen deze avant-gardistische kunstenaars en de kunstenaars met een beperking, die zich niet leken te houden aan zogenaamd bestaande wetten.

Dankzij de goede internationale ontvangst van deze kunstvorm en de doorontwikkeling naar Outsider Art, kan men vanaf de jaren zeventig spreken van een nieuwe onafhankelijke vorm van kunst.

Sindsdien zijn er tal van werkplaatsen geopend in Europa voor mensen met een beperking die daar onder begeleiding, hun creativiteit en capaciteiten tot ontplooiing kunnen brengen.

Deze ondersteuning en sociale integratie van mensen met een beperking wordt sinds vele jaren aangemoedigd door Carmen en Reinhold Würth. De verzameling Würth bestaat uit 15.000 objecten: schilderijen, grafiek en sculpturen. Hiervan zijn 300 kunstwerken vervaardigd door mensen met een beperking zoals David Christenheit, Uwe Kächele, Martin Udo Koch,
Harald Schulth en Georg Würz. Sinds de jaren 90 werden er veel Würth tentoonstellingen met bijzondere kunstwerken van buitengewone kunstenaars gehouden in de Würth musea.

Stichting Special Arts Nederland

Stichting Special Arts Nederland stimuleert de kunstdeelname door mensen met een beperking (lichamelijk, psychisch, verstandelijk) en brengt de kunstwerken van deze kunstenaars onder de aandacht bij een breed publiek. De stichting bewerkstelligt dit onder meer door het Kenniscentrum Kunst en Handicap, van waaruit onderzoek en projecten worden uitgevoerd.

Special Arts Nederland is in 1984 door founding father H.J. Hergarden opgericht in opdracht van Jean Kennedy, de zuster van President John F. Kennedy. Zij is de grondlegger van Very Special Arts in de Verenigde
Staten. De Nederlandse stichting werd in eerste instantie opgericht om militaire oorlogsinvaliden via kunstbeoefening een ander levensperspectief te bieden.

Vanaf eind jaren tachtig richt de stichting zich op mensen met diverse achtergronden en handicaps. Sinds januari 2008 is de naam veranderd in Stichting Special Arts Nederland.

>Bekijk hier de gehele folder

Voor meer informatie over Kunstlocatie Würth en activiteiten kunt u contact opnemen met:

Drs. Brigitte Hoppenbrouwers

Museumleiding
(ma, di, do en vr. )
TEL: (073) 629 15 52
FAX: (073) 629 19 55
E-mail