Kunst en natuur

Tot aan de 20e eeuw werd de natuur als thema al veelal gebruikt in de kunstwereld. In de geschiednis hebben talloze kunstenaars op velerlei manieren geprobeerd een zo natuurgetrouwe weergave van het landschap uit te beelden. Met de intrede van de fotografie was er echter een nieuw medium gekomen waarmee men de dingen 'volmaakt' kon registreren. De natuurgetrouwe weergave leek hierdoor overbodig geworden te zijn. Kunstenaars zochten naar nieuwe, andere uitdrukkinsvormen die hun individuele en subjectieve beleving in het landschap konden weergeven.
Het landschapgenre is nadien onderhevig geweest aan
een diversiteit aan stijlen. Centraal in de tentoostelling bij Kunstlocatie Würth staat de behandeling van het motief 'natuur en omgeving' in de 20e eeuw. De tentoonstelling laat zien op welke wijze de 'moderne kunstenaars' hun inspiratie zochten in het aloude gegeven van het landschap.

Persoonlijk beleving in het landschap

De impressionisten, aan het eind van de 19e eeuw, uitten hun persoonlijke ervaring in het landschap door het verbeelden van het spel van licht en schaduw. Het helle daglicht deed de kleuren en de contouren van de dingen vervagen. Met lichte kleuren en fijne, losse penseelsteken werden afbeeldingen geschilderd. Deze kunstenaars probeerden de schoonheid der dingen en de charme van het moment onder het veranderlijke licht vast te leggen. In de tentoonstelling is onder andere een werk van Sisley, "Coucher de soleil à Moret" (1892) te zien.

Gevoel

Het loslaten van de zichtbare werkelijkheid kwam tot uiting bij onder andere het kubisme, futurisme en het expressionisme. De expressionisten drukten hun subjectieve gevoelens uit in de schilderijen door middel van intuïtieve en temperamentvolle kleuren, vormen en lijnen. De kustenaarsvereniging "Die Brücke" was het centrum van de expressionistische beweging in Duitsland. Kirchner was één van de vier oprichters. De spanning tussen intellect en gevoel, het wankele evenwicht tussen mens en natuur waren belangrijke thema's in het werk van Kirchner. Kirchner geeft in zijn tentoongestelde schilderij "Waldinneres mit rosa Vordergrund" (1912) door middel van primitieve, expressieve kleuren een bos weer. Dit bos was zijn verblijfsplaats Fehmarn, gelegen aan de Oostzee en voor hem een veel gebruikte inspiraitiebron. Verder zijn er schilderijen te zien van onder andere: Lovis Corinth (Sonne im Buchnewald, 1917) en Oskar Kokoschka (Die Agave, 1934/37)

Het onbewuste en de herinnering

Ook de surrealisten geloofden niet langer in de zichtbare werkelijkheid. Zij probeerden door te dringen tot het onbewuste. Het verbeelden van dromen was voor hen een onuitputtelijke bron van inspiratie. In het kleurrijke werk van de (neo)surrealist Ray Smith (zonder titel, 1989) is een mix te zien van een vrouwelijk naakt, ezelkop en een kikkerwezen. Voor Enzo Cucchi (zonder title, Roma, 1990) was niet de droom, maar het geheugen de essentie van het beeldvormend proces. Hij houdt vast aan de duikdelijke bevestiging van de subjectieve gevoelens (expressionisme) en keert zich af van te veel intellect in de schilderkunst.

Consumptiemaatschappij

De Amerikaanse Pop Art zocht zijn motieven in de wisselwerking van kunst, reclame en de moderne consuptiemaatschappij. Roy Lichtenstein is bekend van de afbeeldingen uit de subcultuur, de 'Low Culture': de strip. door zijn steriele rasterpatronen en primair kleurgebruik stootte hij de heilige iconen uit de westerse beschaving van hun voetstuk en legde hij zich schijnbaar toe op de commerciële reproductietechniek. In het tentoongestelde werk van Lichtenstein (Painting: Map, 1984) plaatst hij naast een enorme afbeelding van een wereldkaart een pallet aan penseelstreken, zoals in zijn seriebrushstrokes.
Het late werk van Jim Dine heeft niet de consumptiemaatschappij tot onderwerp, maar grijpt terug naar zijn ervaringen vanuit het realistische landschap. In zijn late werk is een wisselwerking zichtbaar tussen het geschilderde (onwerkelijke) en bestaande (feitelijke) object. In het schilderij "Der neue Berg, 1993/1994" hangen verschillende gereedschappen.

Maatschappelijk geëngageerde kunst

"Politieke landschappen" ; kunstwerken met een politieke lading zijn in deze tentoonstelling te zien in het werk van Milan Kunc. De schilderijen van de uit Tsjechië afkomstige Kunc (Wir räumen auf) zijn kleurrijk, grappig, maar altijd met een kritische ondertoon. De expositie bij Kunstlocatie Würth toont een idyllisch landschap met zoiets barbaars als lieflijke hertjes die bommen (weg)dragen...

Sinds jaren voelt de Würth-Groep zich nauw verbonden met kunst en cultuur. In de jaren '60 begon Reinhold Würth met het samenstellen van een eigen kunstcollectie, die tegenwoordig circa 12.500 kunstwerken omvat. Uit oogpunt van maatschappelijke verantwoording liet Würth kunst en cultuur als deel van de bedrijfsfilosofie in de Groep integreren. "Als investering voor de mens en niet als luxe". In het museum in Künzelsau en in Schwäbisch Hall vinden jaarlijks talrijke tentoonstellingen plaats, die wereldwijd door honderdduizenden bezoekers, waaronder vele Würth medewerkers, bezocht worden.

In de tentoonstelling bij Kunstlocatie Würth wordt duidelijk, aan de hand van het thema Kunst en Natuur, hoe divers de kunstverzameling van Würth Künzelsau is.