Hundertwasser - De mens en zijn omgeving

’s-Hertogenbosch, - Van 17 oktober 2011 t/m 13 januari 2013 vindt in Kunstlocatie Würth de tentoonstelling ‘Hundertwasser - De mens en zijn omgeving- Werken uit de verzameling Würth’ plaats. Er worden 55 werken uit de verzameling Würth getoond, die nog niet eerder in Nederland te zien zijn geweest. Tevens kan de bezoeker zich laten inspireren door zijn architectonische modellen, die de ideologie van deze fascinerende kunstenaar goed illustreren.

De schilder, architect en ecoloog Friedensreich Hundertwasser, pseudoniem voor Friedrich Stowasser, werd geboren in 1928 in Wenen. Met name zijn architectonische werk vanaf de jaren zeventig heeft hem gemaakt tot een kunstenaar, die bij een breed publiek mondiale bekendheid geniet. Voordat hij in 1972 begon met het ontwerpen van fantasievolle, ecologische gebouwen, was hij voornamelijk actief als schilder van kleurrijke schilderijen.

Alle disciplines waarmee Hundertwasser zich bezig hield, kenmerkten zich door een idealistische inslag, waarbij de natuur een groot respect verdiende en er een sterk streven was naar een organische versmelting van de mens met zijn omgeving. Het ‘raamrecht’, de ‘boomplicht’ en de spiraalvorm waren de elementen, die volgens Hundertwasser bijdroegen aan dit doel en de ideale omgeving voor de mens creëerden.

Hij vond de grijze gebouwen onpersoonlijk en wilde graag iedereen zijn eigen huis laten bouwen. Omdat dit niet mogelijk was, stelde hij ter compensatie het ‘raamrecht’ in. Het zou de bewoners het recht geven de vensters te decoreren. Met de ‘boomplicht’ stelde Hundertwasser dat iedereen verplicht was iets van de natuur in zijn huis op te nemen. De boom, het organisme dat de lucht zuivert, is een steeds terugkerend object in het werk van Hundertwasser. Ook tonen veel van zijn architectonische modellen een gebouw met een grasdak. Het gebouw zou de beschutting, het veilige nest van de mens moeten zijn. Het grasdak verbergt deze schuilplaats, de natuur neemt als het ware de mens in zich op en beschermt hem.

Hundertwasser was ervan overtuigd dat lijnen, die getrokken waren met een liniaal, de mens ziek zouden maken. Hier tegenover zette hij de spiraalvorm, een element uit de natuur zoals een boomring of de meandervorm van een rivier. De spiraalvorm komt ook in zijn gebouwen terug. Zoals duidelijk te zien is bij het gebouw de Regenboogspiraal in Valkenburg aan de Geul in Ronald McDonald Kindervallei. Het was de eerste keer dat er een ontwerp van Hundertwasser in Nederland werd gerealiseerd. De Ronald McDonald Kindervallei, de Regenboogspiraal , werd in 2007 geopend.

Mede door zijn fascinatie voor de natuur en de mens, oftewel de wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving, was Hundertwasser geïnteresseerd in de geestesgesteldheid van de mens en de invloed van de omgeving hierop. Beeldend hiervoor zijn de werken van Hundertwasser uit de serie Doodles uit 1999. Een doodle is een tekeningetje, dat men bijvoorbeeld onbewust tijdens een telefoongesprek maakt. Volgens Hundertwasser was het de seismograaf van de psyche. Deze fascinatie voor de gemoedstoestand van de mens is ook te zien in het werk In Gamba (1990, inv. 1547), de personificatie van de gezonde geest. De mens in evenwicht met zijn omgeving. Enigszins ludiek aan dit werk zijn de twee kleuren sokken, zoals ook Hundertwasser altijd twee verschillende sokken droeg.

In februari 2000 overleed Hundertwasser aan een hartstilstand, aan boord van de Queen Elizabeth II midden op de Stille Oceaan, terwijl hij op weg was van zijn woning in Nieuw-Zeeland naar Wenen.

De tentoonstelling Hundertwasser – De mens en zijn omgeving – in Kunstlocatie Würth is een onderdeel van het Erasmus Festival Brabant 2011. Dit festival is het resultaat van de liefde van Erasmus zelf voor Brabant. ’s-Hertogenbosch, Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg en Leuven hebben in samenwerking met de stichting Erasmus Festival Brabant, culturele organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven een divers programma samengesteld voor de viering van de Erasmusprijs. Die prijs heeft in 2011 als thema ‘de vormgeving van de publieke ruimte in de stad’ en is toegekend aan Joan Busquets , befaamd architect en stedenbouwkundige vanwege zijn bijdrage m.n. op het gebied van ontwerpen van leefbare steden.www.erasmusfestival.nl

Openingstijden

Kunstlocatie Würth is op alle werk- en zondagen van 11.00 – 17.00 uur gratis toegankelijk voor kunstminnend publiek. Tevens is het mogelijk om rondleidingen te reserveren voor scholen in basis- en voortgezet onderwijs (gratis) en volwassenen.

Leiding Kunstlocatie Würthormatie over Kunstlocatie Würth en activiteiten kunt u contact opnemen met:

Drs. Brigitte Hoppenbrouwers

Leiding Kunstlocatie Würth
(ma, di, do en vr. )

TEL: (073) 629 15 52
FAX: (073) 629 19 55
E-mail