WOW! Elektronisch

Zonder computer gebeurt er in de auto helemaal niets meer. Auto's worden steeds vaker technische, of nog beter gezegd elektronische wonderen. Het aantal elektronische onderdelen is in de laatste jaren explosief toegenomen en deze trend zal doorzetten; zo zijn er in de nieuwe S-klasse van Mercedes al meer dan 250 computeronderdelen geïntegreerd. Wie behoudt daarbij nog het overzicht?

Eén op de twee storingen heeft een elektronische oorzaak. De logische gevolgtrekking hieruit is dat meer dan de helft van alle storingen, volgens de actuele gegevens van de Duitse ANWB (ADAC), door een elektronisch defect wordt veroorzaakt! Of anders gezegd: tijdens één op de twee reparaties moet nauweurig worden gediagnosticeerd om een elektronisch defect te kunnen uitsluiten.

IQ150

IQ150

Toenemende eisen

De top is nog lang niet bereikt en deskundigen zeggen: "Dit is pas het begin van het elektronicatijdperk in de auto!". Hier tegenover staan de beperkte vakkennis en financiële middelen van de autobedrijven. Een vicieuze cirkel?

Innovatieve technologie

Zelfs de meest moderne testapparaten kunnen de verkeerde resultaten weergeven tijdens de diagnose, namelijk telkens wanneer uitsluitend serieel getest kan worden.

Seriële diagnose

De tot nu toe bekende en geprezen uitlezing van het storingsgeheugen, ook seriële interface genoemd, vermeldt alle afwijkingen en ontbrekende signalen die tijdens de rit door het motorstuurapparaat zijn vastgesteld. Deze informatie is niet altijd voldoende om de bron van de storing te kunnen vaststellen.

Parallelle diagnose

Tijdens de test wordt parallel aan het motorstuurapparaat een kabel met de interfacebox verbonden. Het diagnosesysteem simuleert nu het motorstuurapparaat en controleert de onderdelen die informatie van het stuurapparaat krijgen(d.w.z. alle in- en uitgangssignalen van het stuurapparaat). Verder controleert de interface of de onderdelen de impulsen van het motorstuurapparaat kunnen verwerken.

WOW! is niet alleen een diagnosesysteem maar ook een krachtig informatiesysteem waarin de gemeten waarden automatisch worden vergeleken met de door de fabrikant aangegeven gewenste waarden en eventuele afwijkingen worden gemeld.

Toekomst

WOW! staat niet alleen voor een revolutionaire vernieuwing in de autodiagnose, maar zeker ook voor de toekomstgarantie van uw werkplaats. De auto-elektronica wordt steeds omvangrijker en complexer. De diagnose en defectopsporing wordt een ware productiviteits-killer; wie kent het probleem niet.

De enorme verscheidenheid aan merken en typen vormt voor vele bedrijven tijdens de dagelijkse praktijk een onoverkomelijke hindernis. Een bedrijf dat niet in staat is eindeloos handboeken te bestuderen, constant nieuwe cd's te installeren, reparatietijden te verkrijgen en inspectieplannen te bestuderen, zal het al snel moeilijk krijgen om een plek op de markt te behouden.

Wij willen u in de vorm van WOW! niet alleen een indrukwekkend en revolutionair diagnosesysteem aanbieden, maar ook een snel, zeker en winstgevend informatiesysteem. En dat alles tegen verrassend lage prijzen. Test WOW! zelf en vorm uw oordeel. Wij komen ons product graag bij u demonstreren!

Stel uw toekomst zeker!

De autobranche heeft de toekomst onder controle met het WOW!-diagnoseapparaat. De interfacebox met de autospecifieke kabelset maakt het mogelijk alle gangbare autotypen te diagnosticeren, te onderhouden en te repareren. De snelle defectopsporing zonder tijdverlies garandeert een productieve en winstgevende werkwijze.
De benodigde gegevens en technische informatie komen 'just in time' online aan in de werkplaats. Dit bespaart u kosten, moeite en veel tijd.