Brandwerende systemen

Brandwerende Systemen

Brandwerende systemen

De kans op een snelle uitbreiding van brand moet voldoende worden beperkt om een eventuele brand in een gebouw beheersbaar te kunnen houden. Met het woord 'snelle' is tot uitdrukking gebracht dat de uitbreiding van brand, door de aangebrachte brandscheidingen zodanig moet worden vertraagd dat veilig vluchten mogelijk is (Bouwbesluit 2012 afdeling 2.10).

Zowel voor utiliteitsgebouwen, zoals kantoren, als woongebouwen geeft het Bouwbesluit eisen voor veiligheid. De eisen voor de brandwerendheid van hoofddraagconstructies van utiliteitsgebouwen zijn afhankelijk van gebruiksfunctie en gebouwhoogte.

Voor kantoren en andere 'niet-slaapgebouwen' (bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, scholen en winkels) liggen de eisen lager dan voor 'slaapgebouwen' (waaronder hotels, ziekenhuizen, flatgebouwen en gevangenissen). Hoe hoger het gebouw, hoe hoger de eisen. De eisen gaan steeds met 30 minuten omhoog bij de 5 en 13 m hoogtegrens.

Würth heeft verschillende brandwerende systemen in het programma voor de meest voorkomende doorvoersituaties om eventuele brand in gebouwen te kunnen vertragen, beheersen en daarmee levens te kunnen redden.

In het overzicht in onze brochure kunt u gemakkelijk het systeem kiezen dat bij de betreffende doorvoersituatie hoort. Daarnaast zijn de bijbehorende producten van het betreffende systeem weergegeven. Alle brandwerende systemen (A t/m G2) zijn voorzien van Europese goedkeuringen (ETA).