Valbescherming

Jaarlijks ontstaan er bij bouw- en montagewerkzaamheden talrijke,
ongevallen door het vallen, die terug te voeren zijn tot verkeerde/niet
voldoende valbescherming.

De wetgever schrijft concreet voor, dat bij werken op hoogte, waarbij
gevaar van vallen bestaat, door de werkgever voorzorgsmaatregelen
getroffen moeten worden.

Nieuw: keuringen valbescherming bij Würth

Laat elke 12 maanden uw valbeschermingsmateriaal bij Würth keuren!

Wij kunnen zowel op locatie als bij onze een van onze 25 shopskeuringen voor uw valbescherming verzorgen. Prijzen zijn aan te vragen bij uw vertegenwoordiger of via onze binnendienstmedewerkers.